Nguyễn Gia
IMG_0148

Mũi khoan từ hợp kim Nitto 50mm

SKU: JETBROACH 50MM
Hãng sản xuất NITTO
Thương hiệu Nhật Bản
Sản xuất Nhật Bản
Vật liệu Mũi hợp kim (JETBROACH)
  • Cam kết hàng chính hãng 100%
    có chứng nhận CO / CQ đối với hàng nhập khẩu

Mô tả sản phẩm

MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM NITTO 50mm

– Đầu gắn mảnh hợp kim cứng làm tăng tuổi thọ của mũi dao và có khả năng gia công được các loại vật liệu cứng

– Có thể khoan được thép không gỉ (Inox)

– Đầu bi và vát một cạnh làm cho mũi có khả năng lắp được tất cả các loại máy đang có trên thị trường

– Chiều sâu phần cắt 50mm

Bảng size mũi:

KHOAN SÂU TỐI ĐA 50MM – Effective Length Max 50mm
STT MÃ HÀNG TÊN HÀNG MÔ TẢ
1 TK01154 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 12x50mm Đường kính 12mm, dài cắt 50mm
2 TK01155 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 13x50mm Đường kính 13mm, dài cắt 50mm
3 TK01156 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 14.5x50mm Đường kính 14mm, dài cắt 50mm
4 TK01157 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 15x50mm Đường kính 15mm, dài cắt 50mm
5 TK01158 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 16x50mm Đường kính 16mm, dài cắt 50mm
6 TK01159 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 17x50mm Đường kính 17mm, dài cắt 50mm
7 TK00380 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 17.5x50mm Đường kính 17.5mm, dài cắt 50mm
8 TK00381 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 18x50mm Đường kính 18mm, dài cắt 50mm
9 TK00382 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 19x50mm Đường kính 19mm, dài cắt 50mm
10 TK00383 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 19.5x50mm Đường kính 19.5mm, dài cắt 50mm
11 TK00384 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 20x50mm Đường kính 20mm, dài cắt 50mm
12 TK00385 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 20.5x50mm Đường kính 20.5mm, dài cắt 50mm
13 TK00386 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 21x50mm Đường kính 21mm, dài cắt 50mm
14 TK00387 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 21.5x50mm Đường kính 21.5mm, dài cắt 50mm
15 TK00388 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 22x50mm Đường kính 22mm, dài cắt 50mm
16 TK00389 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 22.5x50mm Đường kính 22.5mm, dài cắt 50mm
17 TK00390 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 23x50mm Đường kính 23mm, dài cắt 50mm
18 TK00391 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 23.5x50mm Đường kính 23.5mm, dài cắt 50mm
19 TK00392 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 24x50mm Đường kính 24mm, dài cắt 50mm
20 TK00393 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 24.5x50mm Đường kính 24.5mm, dài cắt 50mm
21 TK00394 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 25x50mm Đường kính 25mm, dài cắt 50mm
22 TK01147 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 25.5x50mm Đường kính 25.5mm, dài cắt 50mm
23 TK00395 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 26x50mm Đường kính 26mm, dài cắt 50mm
24 TK00396 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 26.5x50mm Đường kính 26.5mm, dài cắt 50mm
25 TK00397 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 27x50mm Đường kính 27mm, dài cắt 50mm
26 TK00398 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 28x50mm Đường kính 28mm, dài cắt 50mm
27 TK00399 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 29x50mm Đường kính 29mm, dài cắt 50mm
28 TK00400 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 30x50mm Đường kính 30mm, dài cắt 50mm
29 TK00401 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 31x50mm Đường kính 31mm, dài cắt 50mm
30 TK00402 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 32x50mm Đường kính 32mm, dài cắt 50mm
31 TK00403 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 33x50mm Đường kính 33mm, dài cắt 50mm
32 TK00404 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 34x50mm Đường kính 34mm, dài cắt 50mm
33 TK00405 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 35x50mm Đường kính 35mm, dài cắt 50mm
34 TK00406 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 36x50mm Đường kính 36mm, dài cắt 50mm
35 TK00407 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 37x50mm Đường kính 37mm, dài cắt 50mm
36 TK00408 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 38x50mm Đường kính 38mm, dài cắt 50mm
37 TK00409 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 39x50mm Đường kính 39mm, dài cắt 50mm
38 TK00410 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 40x50mm Đường kính 40mm, dài cắt 50mm
39 TK00411 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 41x50mm Đường kính 41mm, dài cắt 50mm
40 TK00412 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 42x50mm Đường kính 42mm, dài cắt 50mm
41 TK00413 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 43x50mm Đường kính 43mm, dài cắt 50mm
42 TK00414 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 44x50mm Đường kính 44mm, dài cắt 50mm
43 TK00415 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 45x50mm Đường kính 45mm, dài cắt 50mm
44 TK00416 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 46x50mm Đường kính 46mm, dài cắt 50mm
45 TK00417 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 47x50mm Đường kính 47mm, dài cắt 50mm
46 TK00418 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 48x50mm Đường kính 48mm, dài cắt 50mm
47 TK00419 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 49x50mm Đường kính 49mm, dài cắt 50mm
48 TK00420 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 50x50mm Đường kính 50mm, dài cắt 50mm
49 TK00442 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 51x50mm Đường kính 51mm, dài cắt 50mm
50 TK00443 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 52x50mm Đường kính 52mm, dài cắt 50mm
51 TK00444 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 53x50mm Đường kính 53mm, dài cắt 50mm
52 TK00445 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 54x50mm Đường kính 54mm, dài cắt 50mm
53 TK00446 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 55x50mm Đường kính 55mm, dài cắt 50mm
54 TK00447 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 56x50mm Đường kính 56mm, dài cắt 50mm
55 TK00448 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 57x50mm Đường kính 57mm, dài cắt 50mm
56 TK00449 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 58x50mm Đường kính 58mm, dài cắt 50mm
57 TK00450 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 59x50mm Đường kính 59mm, dài cắt 50mm
58 TK00451 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 60x50mm Đường kính 60mm, dài cắt 50mm
59 TK00607 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 61x50mm Đường kính 61mm, dài cắt 50mm
60 TK00608 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 62x50mm Đường kính 62mm, dài cắt 50mm
61 TK00609 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 63x50mm Đường kính 63mm, dài cắt 50mm
62 TK00610 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 64x50mm Đường kính 64mm, dài cắt 50mm
63 TK00611 Mũi khoan từ hợp kim Nitto 65x50mm Đường kính 65mm, dài cắt 50mm

Đối tác