Nguyễn Gia
Muix-khoets-1 MK4MK3
  • Muix-khoets-1
  • MK4
  • MK3

Mũi khoét hợp kim Unika

SKU: MCTR
Hãng sản xuất UNIKA
Thương hiệu Nhật Bản
Sản xuất Việt Nam
  • Bảo hành chính hãng 12 tháng
    không bao gồm phụ kiện hao mòn

  • Cam kết hàng chính hãng 100%
    có chứng nhận CO / CQ đối với hàng nhập khẩu

Mô tả sản phẩm

MŨI KHOÉT HỢP KIM UNIKA

Mã hàng Thông số Mô tả
MCTR-15.0 15mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-15.0
MCTR-16.0 16mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-16.0
MCTR-17.0 17mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-17.0
MCTR-18.0 18mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-18.0
MCTR-19.0 19mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-19.0
MCTR-20.0 20mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-20.0
MCTR-21.0 21mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-21.0
MCTR-22.0 22mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-22.0
MCTR-23.0 23mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-23.0
MCTR-24.0 24mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-24.0
MCTR-25.0 25mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-25.0
MCTR-26.0 26mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-26.0
MCTR-27.0 27mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-27.0
MCTR-28.0 28mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-28.0
MCTR-29.0 29mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-29.0
MCTR-30.0 30mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-30.0
MCTR-31.0 31mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-31.0
MCTR-32.0 32mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-32.0
MCTR-33.0 33mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-33.0
MCTR-34.0 34mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-34.0
MCTR-35.0 35mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-35.0
MCTR-36.0 36mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-36.0
MCTR-37.0 37mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-37.0
MCTR-38.0 38mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-38.0
MCTR-39.0 39mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-39.0
MCTR-40.0 40mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-40.0
MCTR-41.0 41mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-41.0
MCTR-42.0 42mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-42.0
MCTR-43.0 43mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-43.0
MCTR-44.0 44mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-44.0
MCTR-45.0 45mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-45.0
MCTR-46.0 46mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-46.0
MCTR-47.0 47mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-47.0
MCTR-48.0 48mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-48.0
MCTR-49.0 49mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-49.0
MCTR-50.0 50mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-50.0
MCTR-51.0 51mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-51.0
MCTR-52.0 52mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-52.0
MCTR-53.0 53mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-53.0
MCTR-54.0 54mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-54.0
MCTR-55.0 55mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-55.0
MCTR-56.0 56mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-56.0
MCTR-57.0 57mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-57.0
MCTR-58.0 58mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-58.0
MCTR-59.0 59mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-59.0
MCTR-60.0 60mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-60.0
MCTR-61.0 61mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-61.0
MCTR-62.0 62mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-62.0
MCTR-63.0 63mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-63.0
MCTR-64.0 64mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-64.0
MCTR-65.0 65mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-65.0
MCTR-66.0 66mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-66.0
MCTR-67.0 67mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-67.0
MCTR-68.0 68mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-68.0
MCTR-69.0 69mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-69.0
MCTR-70.0 70mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-70.0
MCTR-71.0 71mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-71.0
MCTR-72.0 72mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-72.0
MCTR-73.0 73mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-73.0
MCTR-74.0 74mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-74.0
MCTR-75.0 75mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-75.0
MCTR-76.0 76mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-76.0
MCTR-77.0 77mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-77.0
MCTR-78.0 78mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-78.0
MCTR-79.0 79mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-79.0
MCTR-80.0 80mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-80.0
MCTR-81.0 81mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-81.0
MCTR-82.0 82mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-82.0
MCTR-83.0 83mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-83.0
MCTR-84.0 84mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-84.0
MCTR-85.0 85mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-85.0
MCTR-86.0 86mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-86.0
MCTR-87.0 87mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-87.0
MCTR-88.0 88mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-88.0
MCTR-89.0 89mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-89.0
MCTR-90.0 90mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-90.0
MCTR-95.0 95mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-95.0
MCTR-100 100mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-100
MCTR-110 110mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-110
MCTR-120 120mmx25mmx10mm Mũi khoét hợp kim – MCTR-120

Đối tác